Základní škola Bernarda Bolzana o. p. s zahájla svoji činnost 1. září 1997 otevřením dvou prvních a jedné třetí třídy. Škola byla zřízena na základě doporučení ministra školství České republiky pod záštitou bavorského ministra školství, vědy a kultury. Zakladatelkou a ředitelkou školy se stala Mgr. Marie Berková.

Slavnostního zahájení činnosti školy se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR pan Jiří Gruša, velvyslanec SRN v ČR pan Anton Rossbach, zástupce bavorského ministra školství, vědy a kultury a celá řada významných osobností z kulturní a hospodářské oblasti. Škola nese čestné jméno Bernarda Bolzana. Jméno tohoto katolického kněze, filozofa, vědce a pedagoga je pro naši činnost velkým závazkem a současně nejlépe vyjadřuje poslání naší školy.V souladu s novými zákony upravující činnost neziskového sektoru byla původní nadace změněna na obecně prospěšnou společnost.
 

Významné události v historii školy

16. října 2020

Nová učebna a veřejné prostranství


Třídy ve škole se změnily v těchto dnech ve vysílací studia a děti nám tu opravdu chybí. Některé části školy však ožily jinak.

V rámci projektu Přírodovědné předměty bez bariér spolufinancovaného z dotace IROP a rozpočtu školy bylo zkolaudované veřejné prostranství u zadního vchodu do školy. Za bezproblémovou realizaci patří velký dík firmě DAICH s.r.o, která stavbu předala o několik měsíců dříve v perfektním provedení, Ing. Radku Müllerovi, který prováděl stavební a autorský dozor a Ing. Arch. Monice Krausové za konzultace v oblasti designu mobiliáře.

Další částí projektu je rekonstrukce odborné učebny přírodovědných předmětů, která vstoupila do závěrečné fáze kompletací nábytku a rozvodů maloproudu. Povedené skříně, skříňky a pracovní plochy od firmy MIKO Opařany se v následujících týdnech začnou plnit nejmodernějšími pomůckami pořízenými z výše uvedeného projektu. Tyto pomůcky významným způsobem vylepší názornost výuky a zařadí tuto učebnu mezi nejlépe vybavené.

8. září 2017

20. výročí založení školy


8. září jsme oslavili 20. výročí školy v areálu spolkového domu Střelnice

29. června 2007

Stěhování na Školní náměstí


Ve školním roce 2006/2007 se škola přestěhovala ze svých původních prostor (Přehořovka na Tržním náměstí a Žižkova bašta na Náměstí Mikuláše z Husi) do nově zrekonstruované budovy školy na Školním náměstí (Parkány). Tato budova vytvořila nové možnosti pro další rozvoj činnosti školy.

V budově se nachází kinosál, internet klub i ubytovna pro mládež. V rámci celoživotního vzdělávání zde probíhají jazykové a počítačové kurzy. V nové budově jsme uvítali 26 nových žáčků.

2. září 2002

Páté výročí založení školy


V roce 2002 škola slavila 5. výročí založení, kdy v rámci oslav byla zasazena na Tržním náměstí "Lípa česko-německého přátelství".

8. září 1999

Návštěva prezidentů ČR a SRN


Dnes navštívili naši školu pan prezident Václav Havel a jeho excelence prezident Spolkové republiky Německo pan Johannes Rau.