Čtvrtletní hodnocení


Tento dokument využijte jako pomůcku pro optimální interpretaci čtvrtletního hodnocení.

interpretace.pdf

Polední přestávka


Souhlas rodičů se samostatným odchodem žáka z budovy školy v době polední přestávky

poledni-prestavka.pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na akci školy


Vyjádření lékaře ke způsobilosti žáka/žákyně k účasti na školní akci (lyžařský kurz, plavání, atd.)

posudek-o-zdravotni-zpusobilosti.pdf

Zápisní lístek do školní družiny/školního klubu


Po zapsání do školní družiny se děti mohou účastnit aktivit školní družiny, školního klubu. Vyplněný zápisní lístek odevzdejte na začátku školního roku paní vychovatelkám.

zapisni-listek-sk.pdf

Zmocnění k vyzvedávání dítěte


Tento dokument zmocňuje jiné dospělé osoby než zákonné zástupce k vyzvednutí dítěte ze školní družiny

zmocneni-k-vyzvedavani-ditete.pdf

Přihláška na kroužky


Přihlášku vyplňte dle aktuální nabídky kroužků a odevzdejte ve školním klubu.

prihlaska-na-krouzky.pdf

Goethe-ZertifikatA1_přihláška


a1-fit.docx

Goethe-ZertifikatA2_přihláška


a2-fit.docx

Potvrzení o bezinfekčnosti


Tento dokument musí být vyplněn v den odjezdu dítěte na akci (např. lyžařský kurz, outdoorový kurz, zájezd ...). Zákonný zástupce v něm potvrzuje, že žák není nemocen, ani nepřišel do kontaktu s nakažlivou nemocí ...

bezinfekcnost.pdf