Kancelář školy 381 200 251, 739 632 381, 604 758 036
Ředitel školy + zástupci 381 200 252
Sborovna 381 200 253
Školní klub a družina 381 200 255
E-mail info@skolabolzano.cz

ID datové schránky
9zb67hp

Adresa pro přijímání pošty v listinné podobě a na datových nosičích
Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost
Školní náměstí 199
390 01  Tábor

Identifikační číslo osoby (IČO)
65018711

Úřední hodiny podatelny
Po - Pá   7:00 - 15:30

Management školy

Mgr. Zdeněk Trska

Mgr. Zdeněk Trska


 • ředitel  školy
 • konzultace: úterý 14:00 - 14:45
trska@skolabolzano.cz
Mgr. Markéta Trsková

Mgr. Markéta Trsková


 • zástupce ředitele pro II. stupeň
 • informační a komunikační technologie a kurzy dalšího vzdělávání
 • třídnictví - 8.A
 • konzultace: úterý 14:00 - 14:45
trskova@skolabolzano.cz
Ing. Alena Sušková

Ing. Alena Sušková


 • provozní manažer a ekonom
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
suskova@skolabolzano.cz
Ing. Eliška Mašková

Ing. Eliška Mašková


 • hospodářka
 • mob.: 603 265 898
maskova@skolabolzano.cz

Učitelský sbor

Zuzana Buriánková

Zuzana Buriánková


 • anglický jazyk
 • konzultace: středa 13:45 - 14:30
buriankova@skolabolzano.cz
Mgr. Jitka Dubnová

Mgr. Jitka Dubnová


 • německý jazyk, hudební výchova, člověk a svět práce
 • konzultace: středa 14:40 - 15:25
dubnova@skolabolzano.cz
Mgr. Pavlína Dvořáková

Mgr. Pavlína Dvořáková


 • výchovná poradkyně
 • český jazyk, výtvarná výchova, výchova ke zdraví
 • třídnictví - 9.A
 • konzultace: středa 14:40 - 15:25
dvorakova@skolabolzano.cz
Mgr. Radka Jirovská

Mgr. Radka Jirovská


 • 1. stupeň
 • třídnictví - 2.A
 • konzultace: úterý 14:00- 14:45
jirovska@skolabolzano.cz
Oksana Kotsyba

Oksana Kotsyba


 • vychovatelka
kotsyba@skolabolzano.cz
Mgr. Lenka Kratochvílová

Mgr. Lenka Kratochvílová


 • německý jazyk, dějepis, tělesná výchova
 • konzultace: pondělí 14:30 - 15:15
kratochvilova@skolabolzano.cz
Lovett Benjamin

Lovett Benjamin


 • anglický jazyk
 • konzultace: úterý 14:45 - 15:30 (nutno domluvit předem)
lovett@skolabolzano.cz
Mgr. Jitka Macháčková

Mgr. Jitka Macháčková


 • speciální pedagog
 • koordinátorka žákovské knihovny
 • koordinátorka a metodička prevence soc. pat. jevů a prevence šikany
 • 1.stupeň,HV
 • třídnictví 1.A
 • konzultace: středa 14:00 - 14:45
 • reedukace: úterý, pátek 7:30 - 8:05
machackova@skolabolzano.cz
Mgr. Radka Nováková

Mgr. Radka Nováková


 • vychovatelka
novakovar@skolabolzano.cz
Mgr. Alena Ošmyková

Mgr. Alena Ošmyková


 • přírodopis, zeměpis, člověk a jeho svět, chemie,
 • výchova k občanství
 • třídnictví 7.A
 • konzultace: pondělí 14:30 -  15:15
osmykova@skolabolzano.cz
Michaela Ryzková

Michaela Ryzková


 • vychovatelka
ryzkova@skolabolzano.cz
Mgr. Aleš Sekal

Mgr. Aleš Sekal


 • tělesná výchova, fyzika, informační technologie,
 • chemie, výchova k občanství
 • třídnictví 6.A
 • konzultace: úterý 13:45 - 14:30
 • instruktor sportovních aktivit, mob.: 606 586 177
sekal@skolabolzano.cz
Mgr. Jana Šatná

Mgr. Jana Šatná


 • český jazyk, výtvarná výchova, člověk a svět práce
 • třídnictví 5.A
 • konzultace: pondělí 14:45 - 15:30
satna@skolabolzano.cz
Mgr. Pavla Šedivá

Mgr. Pavla Šedivá


 • koordinátorka pedagogické knihovny
 • 1. stupeň
 • třídnictví 3.A
 • konzultace: úterý 13:45 - 14:30
sediva@skolabolzano.cz
Mgr. Veronika Těhníková

Mgr. Veronika Těhníková


 • anglický jazyk
 • konzultace : úterý 13:45 - 14:30
tehnikova@skolabolzano.cz
Mgr. Martina Vedralová

Mgr. Martina Vedralová


 • anglický jazyk, český jazyk, výchova k občanství
 • konzultace: čtvrtek 14:45  - 15:20
vedralova@skolabolzano.cz
Mgr. Zuzana Zajíčková

Mgr. Zuzana Zajíčková


 • německý jazyk
 • konzultace: úterý 13:45 - 14:30
zajickova@skolabolzano.cz