Pátek 16. října 2020

Nová učebna a veřejné prostranství

Třídy ve škole se změnily v těchto dnech ve vysílací studia a děti nám tu opravdu chybí. Některé části školy však ožily jinak.

V rámci projektu Přírodovědné předměty bez bariér spolufinancovaného z dotace IROP a rozpočtu školy bylo zkolaudované veřejné prostranství u zadního vchodu do školy. Za bezproblémovou realizaci patří velký dík firmě DAICH s.r.o, která stavbu předala o několik měsíců dříve v perfektním provedení, Ing. Radku Müllerovi, který prováděl stavební a autorský dozor a Ing. Arch. Monice Krausové za konzultace v oblasti designu mobiliáře.

Další částí projektu je rekonstrukce odborné učebny přírodovědných předmětů, která vstoupila do závěrečné fáze kompletací nábytku a rozvodů maloproudu. Povedené skříně, skříňky a pracovní plochy od firmy MIKO Opařany se v následujících týdnech začnou plnit nejmodernějšími pomůckami pořízenými z výše uvedeného projektu. Tyto pomůcky významným způsobem vylepší názornost výuky a zařadí tuto učebnu mezi nejlépe vybavené.