Pondělí 17. května 2021

Návrat k prezenční výuce od 17. května

Vážení rodiče,
Na prvním stupni bude probíhat prezenční výuka všech ročníků bez tzv.
rotace. Školní družina bude v provozu bez omezení. Testovat se děti budou
pouze v pondělí. Děti celého prvního stupně, které přijdou do školy do
7:40 hodin, otestují paní vychovatelky v družině, zbývající testování
proběhne standardně v kmenových třídách v 8:00.

Na druhém stupni bude v následujícím týdnu pokračovat tzv. rotace -
prezenčně se budou vzdělávat žáci 6. a 9. třídy, kteří se budou testovat v
pondělí a ve čtvrtek AG testy Singclean. Děti se však mohou otestovat i
vlastními testy, které jsou schváleny MZ. Žáci, kteří přijdou na nultou
hodinu se otestují na začátku hodiny, ostatní žáci přijdou do školy v 7:45
- 8:00. V 8:00 bude zahájeno testování. Stravování budou mít děti
přihlášené jako v době před uzavřením škol. Případné odhlášení je možno
provést do pátku 12 hodin. Výuka 7. a 8. třídy bude probíhat on-line
formou.

Nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách
školy. Tělesná výchova bude probíhat ve venkovních prostorách (bez roušek
a respirátorů), v případě výrazně nepříznivého počasí bude zvolen
alternativní program.
 
 
Kdo je osvobozen z testování?
  • zaměstnanec či žák, který doložil, že neuplynulo 90 dní od pozitivního RT-PCR testu (proběhla karanténa), 
  • zaměstnanec či žák, který doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 provedený na odběrovém místě, který není starší 72 hod.
Jakým způsobem lze prokázat důvody osvobození z testování?
  • potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
  • v případě, že budou mít rodiče nebo zaměstnanci potíže s potvrzením je možné se obrátit přímo na KHS

Testování na druhém stupni probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek , při zjištění pozitivního žáka v pondělí jde do karantény pouze daný žák - škola neprodleně informuje rodiče. Ve čtvrtek se obdobný případ řeší dokončením testování a celá třída jde do karantény. Pozitivní žák (žáci) je převeden do kinosálu, ostatní čekají na rodiče ve třídě společně s vyučujícím. Škola obvolá rodiče, kteří si děti postupně vyzvednou (v případě druhého stupně odchází samostatně nebo vyčkají na zákonné zástupce)
 
Rodiče pozitivně testovaného žáka obdrží od školy potvrzení o pozitivním testování a jsou pak povinni informovat telefonicky příslušného dětského lékaře. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit žádanku k tomuto vyšetření (viz příloha).
 
Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po předložení potvrzení o ukončení povinné izolace (vydává dětský lékař).
 
Doporučuji Vám seznámit děti s níže uvedeným videonávodem samotestování (naší školy se nově týká: „video testování ve škole – SINGCLEAN testy“).
 
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy