Pátek 27. listopadu 2020

Prezenční výuka

30. listopadu přivítáme další žáky Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. při prezenční výuce. Prezenční výuky se budou účastnit žáci prvního stupně, 9. ročníku a rotačně 6., 7. a 8. ročníku. Moc se na všechny těšíme. Stále však budou existovat určitá omezení, která musíme zajistit. Pro větší přehlednost je uvádíme v následujících bodech:
 
 • Žáci 6. ročníku se budou vzdělávat on-line od 30. 11. do 4. 12. 2020, v ostatních termínech prezenčně.
 • Žáci 7. ročníku se budou vzdělávat on-line od 7. 12. do 11. 12. 2020, v ostatních termínech prezenčně.
 • Žáci 8. ročníku se budou vzdělávat on-line od 14. 12. do 18. 12. 2020, v ostatních termínech prezenčně.
 • Žáci 1., 2. a 3. třídy mohou do školy přicházet od 6:30 hodin, budou odděleně ve školní družině.
 • Žákům 4. — 9. třídy bude vstup do školy umožněn až v 7:15 hodin a přes šatny půjdou děti rovnou do tříd.
 • U vstupu bude všem žákům změřena teplota.
 • Z důvodu respektování pravidel zabraňujících šíření COVID-19 bude v některých dnech nutné, aby žáci druhého stupně trávili polední přestávku mimo budovu školy (prosíme o vhodné oblečení).
 • Školní družina bude odpoledne zajištěna v obvyklém rozvrhu odděleně pro žáky 1., 2., 3. a 4. třídy, ostatní ročníky musí po skončení vyučování jít domů.
 • V době tělesné výchovy budeme chodit na procházky.
 • Hudební výchova bude bez zpěvu.
 • Žáci budou mít automaticky přihlášené obědy a svačinky v režimu před uzavřením školy (kromě žáků vzdělávajících se on-line).
 • Činnost kroužků a aktivit školní družiny a školního klubu je dočasně pozastavena