Pátek 9. října 2020

On-line výuka od 14. října 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s vydáním dalších krizových opatření vlády, resp. uzavřením všech základních škol, bude od 14. do 23. října probíhat výuka všech ročníků Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. on-line v prostředí MS Teams.

První, druhá a třetí třída bude mít dopolední cca dvou až tří hodinové bloky základních předmětů (ČJ, M, AJ, popř. ČS). On-line výuka ostatních tříd bude probíhat podle běžného rozvrhu (kromě výchovných předmětů), a to formou video a audio meetingů, chatu, ale i samostatné práce žáků.

Případnou nepřítomnost žáka na on-line výuce z jakýchkoli důvodů je nutné omluvit standardním způsobem (e-žákovská knížka, popř. e-mail). Žákům jsou automaticky odhlášeny obědy a svačinky v době uzavření školy. Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda do jídlonosiče v době od 11:00 do 12:00 hodin (od čtvrtka 15. října do 23. října), zavolejte tuto skutečnost do kanceláře školy do středy 14. října, nejpozději do 12:00 hodin.

Děti mají zamezen vstup do školy, proto mohou obědy vyzvednout rodiče. 26. a 27. října jsou vyhlášeny volné dny, 29. a 30. října podzimní prázdniny. Pokračování prezenční výuky od 2. listopadu se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Níže uvádím přehled nových omezení v oblasti školství. Děkuji za pochopení a pomoc při vytvoření optimálních podmínek pro on-line výuku.

Zdeněk Trska