Pondělí 12. října 2020

Pozastavení činnosti školních kroužků

Vážení rodiče,

přijměte prosím informaci o dočasném pozastavení činnosti školních kroužků. Provoz školní družiny zůstává nezměněn, děti v době konání kroužku mohou nadále smysluplně trávit volný čas ve školní družině. Pokud to bude možné, paní vychovatelky pro ně připraví obdobné aktivity.

Provoz školního klubu pro 2. stupeň je dočasně pozastaven, jak vyplynulo z předchozích opatření. Výše uvedená opatření platí v této chvíli a mohou být změněna dalším opatřením vlády. Děkuji, přeji krásný den, pevné zdraví a co nejdéle zachovanou prezenční výuku.

Mgr. Zdeněk Trska