Úterý 25. srpna 2020

Dvůr za školou a odborná učebna

V rámci projektu Přírodovědné předměty bezpečně bez bariér spolufinancovaného z IROP bylo zahájeno předláždění zadního dvorečku, které bylo doplněno vysazením stromu a instalací laviček a kolostavu. Kolaudace proběhne v polovině října.

V odborné učebně proběhla instalace nového osvětlení a zatemnění. Připravujeme vybavení novým nábytkem a pomůckami.