Středa 14. dubna 2021

9. ročník - přijímačky, testování, konzultace

Vážení rodiče,
 
v rámci on-line výuky byli žáci 9. ročníku seznámeni s možnosti přihlášení se na prezenční skupinové konzultace pro žáky 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (dle Mimořádného opatření MZ ze dne 6. dubna 2021). Žáci se mohou přihlašovat na konzultace prostřednictvím tabulky v MS Teams, která bude k dispozici od 15.4.2021. Konzultace budou pobíhat vždy ve čtvrtek (22. a 29. 4.) od 11:10 do 14:30 (2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka) tak, aby nebyla narušena on-line výuka. Žáci si mohou na tento den přihlásit obědy. Po příchodu do školy proběhne testování na SARS-COV-2.
 
Zároveň umožníme žákům 9. ročníku testování na SARS-COV-2 v souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školy. Toto testování proběhne dle pokynů MŠMT v období od 27. dubna do 3. května 2021, případně dle potřeby později. Žáci se přihlásí na testování opět prostřednictvím tabulky, která bude k dispozici v MS Teams od 15. 4. 2021. Po testování škola připraví potvrzení o provedení testu pro účely přijímacího řízení, které si žáci odnesou domů. V příloze naleznete podrobné informace o testování.