Čtvrtek 3. června 2021

Cambridge Young Learners English Tests

Vážení rodiče,
 
po konzultaci s paní ředitelkou Britského centra jsme se rozhodli, že i v tomto neobvyklém školním roce nabídneme Vašim dětem možnost složit zkoušky z anglického jazyka Cambridge Young Learners English Tests.
Zkoušky se jako obvykle budou konat v prostorách naší školy. Termín je stanoven na 17. června 2021. Příprava opět probíhá v rámci výuky anglického jazyka, případně individuálně nad rámec hodin angličtiny.
 
Zkoušky jsou skládány ve třech úrovních:
  • Starters  - úroveň základní (běžně doporučujeme pro 3. a 4. ročník)
  • Movers  - úroveň mírně pokročilá (běžně doporučujeme pro 5. a 6. ročník) 
  • Flyers - úroveň pokročilá (běžně doporučujeme pro 7. a 8. ročník)
 
Určený ročník je vždy pouze orientační, je možné vybrat pro jakýkoli ročník libovolnou zkoušku. Obzvlášť letos, kdy  je situace odlišná, protože se zkoušky vloni nekonaly. Z tohoto důvodu je samozřejmě možný posun doporučené zkoušky o jeden rok.
 
Zkouška pokrývá všechny hlavní jazykové dovednosti:
poslech (20 – 25 minut)
ústní projev -  rozhovor s rodilým mluvčím (5 – 10 minut)
psaní a čtení (20 – 40 minut).
Ústní část zkoušky je hodnocena na místě rodilým mluvčím, který je ke zkoušce speciálně vyškolen. Ostatní části testu jsou posílány přímo do Cambridge, kde jsou hodnoceny. 
 
Každý žák, který absolvuje test, obdrží certifikát s hodnocením pro každou část testu. Certifikát neobsahuje hodnocení uspěl/neuspěl, ale poskytuje pozitivní impuls pro další studium.
 
Cena zkoušek je pro všechny úrovně stejná:  1650,- Kč.
 
 
            S Vašimi dalšími dotazy se obraťte na vyučující angličtiny, případně navštivte stránky Britské rady, nebo Britského centra.
Angličtina pro děti | British Council
https://www.britskecentrum.cz/index.php
            
V případě zájmu o kterýkoliv druh zkoušky je třeba odevzdat závaznou přihlášku a poplatek za zkoušku do 29. dubna do sekretariátu školy.
 
 
 
 
 
 
Zuzana Buriánková, Martina Vedralová, Veronika Těhníková