Středa 9. června 2021

Školení a instalace AED

Základní škola Bernarda Bolzana se stala první školou v okrese Tábor, která disponuje defibrilátorem AED. Přejeme si, aby tato záchranářská pomůcka byla používána pouze při výuce první pomoci jako doplněk nácviku resuscitace.
Po doškolovacím kurzu, který absolvovali zaměstnanci školy disponujících certifikací Zdravotník školních akcí, je většina z nás připravena tento přístroj použít. Kurz vedli Marie Halounová z občanského sdružení Ve škole i mimo ni a záchranář Zdravotního záchranného systému Středočeského kraje Dominik Horn. Jedná se o špičkové profesionály, kteří své zkušenosti dokáží předat poutavou formou. Kromě vlastní obsluhy defibrilátoru AED kurz obsahoval i opakování dovedností souvisejících s tématy kolaps a bezvědomí, resuscitace a bezvědomí s normálním dýcháním. 

V průběhu školení byli účastníci seznámeni s novými evropskými doporučeními pro resuscitaci GUIDELINES 2021, které byly Evropskou radou pro resuscitaci zveřejněny v březnu tohoto roku.

Defibrilátor AED je umístěn v sekretariátu školy a je požádáno o zanesení do registru AED aplikace Záchranka.