Středa 23. června 2021

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 23. června 2021 se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 16.00 hod. v kinosále školy.

Rodiče obdrží veškeré informace o naší škole a zároveň je p. učitelka Macháčková
seznámí s tím, co budou děti potřebovat při vstupu do 1. třídy. 

Pozvánka je určena pouze rodičům. 
Pokud nenastanou změny v současných omezeních, prosíme rodiče, aby při 
vstupu do budovy použili respirátor.