Pondělí 30. srpna 2021

Nový školní rok 2021/22

Vážení rodiče,
 
v každém školním roce, a zejména na jeho začátku, chceme pro děti připravit něco nového. Něco, co bude jiné, nové, bude je bavit... Pokud bychom byli skromní, stačilo by, kdyby po uplynulém školním roce bylo vše „normální“ :).
Přesto ale pro Vás máme spoustu nového. 
 
Začnu dluhem, který máme u deváťáků. Ano, 7. září vyrážíme na odložený outdoorový kurz na Lipno. Děti jistě už servisují kola, otužují se, trénují svaly na vodu. A protože žádné počasí není špatné, bude to super :). I další outdoorové aktivity (zejména hory) již začínáme připravovat v optimistickém režimu!
 
Zásadní změnou bude však v novém školním roce výuka nového předmětu Informatika, která se dotkne 4. – 9. ročníku. Určitě Vás napadne, co je to za novinku, když se předmět Informační technologie již dávno učil. Ano, ale nikoli ve všech uvedených ročnících, nikoli povinnou formou, s novými tematickými celky a hlavně s novými robotickými stavebnicemi Vex 1 2 3, Vex GO a Vex IQ. Podle modernizovaného programu mohou začít školy vyučovat už od září 2021, nejpozději pak od září 2023. Díky intenzivní práci pana učitele Sekala ve spolupráci s paní učitelkou Trskovou se v prázdninových měsících podařilo ve všech dotčených ročnících připravit učební plány tak, aby odpovídaly Rámcovému vzdělávacímu programu. Věřte, že bez dosavadních zkušeností, kdy spoustu věcí daných MŠMT již dávno praktikujeme, by to nešlo tak rychle. Testování robotických stavebnic bylo posledním vstupem pro projednání a schválení této změny školskou radou. Protože Informatiku lze efektivně učit pouze v polovičním počtu žáků, bude dalším bonusem pro žáky osmé třídy výuka jedné hodiny českého jazyka v polovičním počtu a stejně tak tomu bude v případě matematiky v sedmé třídě. 
 
Také na tyto prázdniny byly naplánovány investiční akce, které měly jediný cíl – udělat školu hezčí. Nelíbily se Vám stále se odlupující dlaždice lina v šatnách? Nám také ne, a tak na Vaše děti čekají nové. Multifunkční rukodělná dílna je super, ale běhání s dětskými kuchařskými výtvory po schodech z podkroví do jídelny a zpět není vhodným mezipředmětovým přesahem do tělocviku, a tak jsme připravili školní kuchyňku hned vedle jídelny. Rekonstrukce školní družiny pokračovala i o prázdninách, na řadu přišla herna. Protože podlahová krytina je vždy v některé třídě nejhorší, letos „vyhrála“ jedna z tříd druhého stupně a podlahu má zbrusu novou (nebudu prozrazovat která :)). No a nakonec jsem si nechal jednu nostalgickou zprávu. Po téměř čtvrtstoletí se s námi rozloučily lavice a židličky v první a druhé třídě. 1. září se děti posadí do zbrusu nových. Jsou moc hezké!
 
Těšíme se na Vaše děti!
 
Zdeněk Trska (ale představte si, že jsou tu podepsaní i všichni moji kolegové a kolegyně :))