Čtvrtek 7. října 2021

Slavnostní předávání certifikátů

V kinosále školy proběhlo 7. října slavnostní předání certifikátů YLET, které děti obdržely po složení Cambridgeské zkoušky. Angína tentokrát nedovolila paní doktorce Šamalíkové - ředitelce Britského centra v Českých Budějovicích - osobně předat certifikáty a pohovořit s dětmi a rodiči. Její slova jsou vždy velkou motivací pro děti ke studiu jazyků. Možná stejnou, jako excelentní výsledky dětí promítnuté na certifikátech. Ty letošní výsledky mají však jedno společné. Všichni žáci získali maximální počet erbů v hodnocené oblasti "Speaking". Přímá výuková metoda podpořená vhodně zvolenými materiály vede právě k tomu, že děti vnímají cizí jazyk jako prostředek k dosažení cíle. Ústní komunikace je však v tomto věku nejpřirozenější. 
Radost z úspěchu dětí po "lockdownové" pauze tak sdílí nejen děti, ale i jejich nejbližší a hlavně paní učitelky a pan učitel.