Středa 13. října 2021

Karanténa 7. ročníku

V 7. ročníku bylo jedno dítě pozitivně testováno na onemocnění COVID-19. KHS tedy nařídila karanténu této třídy od 13. do 18. října včetně. Okamžitě byla spuštěna on-line výuka na platformě MS Teams. Děti, které jsou očkované nebo v uplynulých 180 dnech onemocnění prodělaly mohou nadále chodit do školy a účastnit se prezenční výuky v tzv. hybridní formě, kdy vyučující učí zároveň několik dětí ve třídě a většinu ostatních on-line.
Rodiče obdrželi ze školy e-mailem informace poskytnuté KHS, jak postupovat v karanténě. Pouze tyto informace jsou závazné a je nutné podle nich postupovat. Uvádím tak na pravou míru mylné informace call centra, které poslalo na PCR testy i některé očkované děti. Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje informacemi o aktuálním stavu proočkovanosti jednotlivých tříd, popř. expiraci výše uvedených 180 dnů, musí škola poskytnout KHS seznam všech dětí dané třídy.
Zároveň prosím všechny rodiče o kontrolu funkčnosti webkamer na zařízeních, přes které se děti připojují k on-line výuce. Jedině tak lze zajistit efektivitu již tak omezené formy výuky.