Středa 20. října 2021

Ředitelské volno

Na základě doporučení Krajského úřadu Jihočeského kraje a města Tábor a v
souladu s §24, odst. 2 školského zákona je vyhlášeno 25. a 26. října ředitelské
volno. S ohledem na navazující podzimní prázdniny děti
přijdou do školy až 1. listopadu. Děti budou mít odhlášeny obědy i svačiny. Plavání 3.
ročníku bude přesunuto na náhradní termín. Děti dostanou na tyto dny úkoly,
které lze v případě potřeby konzultovat na chatu platformy MS Teams.
Prvňáčci obdrží úkoly od paní učitelky, která je okomentuje v samostatném
e-mailu.
V případě, že nebudete mít jinou možnost, lze umístit dítě do školního
klubu, který bude v provozu od 7:00 do 16:30 hodin. Tuto skutečnost sdělte,
prosím, e-mailem do čtvrtka 21. října 2021 na adresu info@skolabolzano.cz .