Úterý 2. listopadu 2021

Technika hašení požáru

Každý den míjíme na chodbách a v učebnách hasící přístroje, o kterých nepředpokládáme, že je někdy použijeme. Po dnešku je jasné, že kdyby je paní učitelky použít musely, určitě by si poradily na jedničku. Za asistence paní Jedličkové z firmy Tapyros jsme si vyzkoušeli reálné použití hasících přístrojů venku za školou. Tomuto "hašení požáru" předcházelo krátké proškolení pedagogického týmu a diskuze k řešení konkrétních situací.