Pátek 3. prosince 2021

Karanténa 7. ročníku

Vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 v 7. ročníku, nařídila KHS žákům této
třídy karanténu, a to do pátku 10. prosince 2021 včetně.  Bude probíhat
on-line výuka v prostředí MS Teams. Nulté hodiny a odpolední výchovy jsou
zrušeny.
Platný rozvrh sledujte, prosím, v Bakalářích. Obědy, případně svačiny, budou
mít děti v karanténě odhlášené.
Pokud má dítě dokončené očkování nebo v uplynulých maximálně 180 dnech
prodělalo onemocnění COVID-19, karanténa se na něj nevztahuje a přijde
normálně do školy.