Pondělí 4. dubna 2022

Přihláška ke zkoušce z Nj

Vážení rodiče,

Vaše děti mají letos opět možnost vykonat mezinárodní dětskou zkoušku z
německého jazyka v pražském Goethe-Institutu.
Zkoušky pro děti a mládež jsou skládány ve dvou úrovních:

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Zkouška předpokládá jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni
(A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Doporučujeme pro žáky od 5. třídy.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Zkouška odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Doporučujeme pro žáky od 7. třídy.

Požadavky ke zkouškám jsou v souladu s výstupy školního vzdělávacího
programu Základní školy Bernarda Bolzana, které najdete na webových
stránkách školy
http://www.skolabolzano.cz/skola/clanky-vyuka-jazyku/nemecky-jazyk-vystupy

Průběh zkoušek:
Zkoušky A1 a A2 se skládají z následujících částí: 
        - písemná zkouška: poslech (20/30 min), písemný projev (20/30 min)
a čtení (20/30 min)
        - ústní zkouška: 15/20 min

Termín a místo konání zkoušek:
Zkoušky (písemná i ústní část) se konají dne 27. 05. 2022 ve zkouškovém
centru Goethe-Institutu v Praze.

Účastníci, kteří absolvují a úspěšně složí zkoušku, obdrží certifikát.

Příprava ke všem úrovním zkoušek probíhá v rámci výuky německého jazyka.

Ceny zkoušek:
Fit in Deutsch 1:  1.300,- Kč
Fit in Deutsch 2:  1.500,- Kč 

S Vašimi dalšími dotazy se obraťte na vyučující německého jazyka, případně
navštivte stránky http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm

V případě zájmu o kterýkoliv druh zkoušky je třeba odevzdat závaznou
přihlášku a poplatek za zkoušku do 20. 04. 2022 do sekretariátu školy.

S přáním hezkého dne
Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Jitka Dubnová, Mgr. Zuzana Zajíčková