Neděle 18. září 2022

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte, prosím, pozvání na úvodní třídní schůzky školního roku
2022/2023. Rodiče žáků 1. - 4. ročníku se sejdou v úterý 20. 9. 2022 v
16:00 hodin, schůzky rodičů žáků 5. - 9. ročníku se uskuteční ve středu
21. 9. 2022, rovněž od 16:00 hodin. 

Program v kinosále (16:00):
.    seznámení s hlavními akcemi školního roku 2022/2023
.    seznámení s nově vytvořenou pozicí - školní psycholožka
Program v kmenových třídách (16:30):
.    informace o organizaci školního roku - specifika jednotlivých
ročníků
.    představení vyučujících jednotlivých předmětů
.    diskuze