Úterý 18. října 2022

Stínování našich vyučujících v Lipsku

Od 10. do 14. října 2022 se uskutečnila další navazující aktivita v rámci probíhajícího programu Erasmus+ a to stínování našich učitelů v partnerské škole v Lipsku. Návštěvy se účastnily Mgr. Veronika Těhníková a Mgr. Zuzana Zajíčková. Ve čtyřech třídách představily dětem hravou formou základní barvy a několik slov v češtině, prohlédly si prostory školy a celý týden hospitovaly na hodinách německých kolegů. Nové metody a poznatky budou představeny na poradě celému pedagogickému sboru.