Pondělí 14. listopadu 2022

Pietní vzpomínka

V pondělí večer proběhlo v naší škole pietní setkání, které organizovalo občanské sdružení HADASA. Pamětníci, zástupci města Tábor, členové občanského sdružení HADASA a veřejnost si připomněli temnou stránku naší historie u pamětní desky umístěné ve vestibulu školy. Právě v budově naší školy byli v době 2. světové války shromažďováni židovští obyvatelé Tábora a okolí a poté transportováni do koncentračních Táborů. 
Věříme, že si Evropa nezaslouží opakování historie!
Své vzpomínky a příběhy přednesli paní Hana Jančíková a Mgr. Alois Sassmann. Setkáním provázel pan ředitel husitského muzea Mgr. Jakub Smrčka, Th. D. a modlitbu přednesl synagogální kantor Michal Chagaj Foršt.