Úterý 15. listopadu 2022

L'Ajuntament de Sagunt va rebre el divendres un grup d'estudiants Erasmus de l'IES Clot del Moro procedents de la República Txeca

Přestože je španělské Sagunto město větší než Tábor, dostalo se žákům naší školy velké pozornosti a byli přijati panem starostou Sagunta. Tato návštěva pak byla prezentována v regionálním zpravodajství. Náhlédnout do tohoto zpravodajství můžete zde. Ještě jednou moc děkujeme, vážíme si našeho partnerství a těšíme se na návštěvu španělských přátel v Táboře. Pro úplnost uvádíme překlad tohoto článku:

Pan starosta města Sagunto Darío Moreno a zástupce rady pro školství Josep Manuel Tarazona přijali skupinu studentů zprogramu Erasmus IES Clot del Moro z České republiky, kteří zahájili jejich pobyt ve městě.
Pan starosta jim poděkoval za účast v programu a přivítal je ve městě. "Sagunto je velmi otevřené město," řekl. Zároveň ocenil IES Clot del Moro: "Je to pro naše město velmi důležitá instituce. Vždy se podílí na tomto typu iniciativ, které z nás dělají lepší společnost".
Pan Tarazona je všechny přivítal a stručně vysvětlil historii obce. Zdůraznil především fakt, že směsice kultur zde existovala od pradávna a významně se promítla do společnostiměsta Sagunto. Pohovořil rovněž o historickém významuměsta.
„Kulturní výměny prostřednictvím programu Erasmusjsou pro nás velmi důležité, protože nám umožňujípoznávat různé kultury a Sagunto bylo vždy multikulturním městem. Jde také o navázání přátelství mezi mladými lidmi pocházejícími ze zemí celé Evropy,kteří se tohoto programu aktivně účastní“, uvedl radní.
Na tato slova navázal starosta Darío Moreno. „V současné době žijeme ve složitém světě. Bohužel jsme svědci návratu války do Evropy a to je problém pro každého z nás. Myslím si, že tyto výměnné programy, v rámci kterých mladí lidé cestují a poznávají různé kultury a země, nás posouvají o krok dále a pomáhají nám těmto konfliktům předcházet“.
Tyto programy nám umožňují si uvědomit, že máme více společného, ​​než toho, co nás odlišuje,“ dodal starosta, který věří, že „otevření se světu a setkání s novými lidmi, kteří jsou odlišní, musí být součástí toho, co znamená být Evropany".

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i el regidor delegat d'Educació, Josep Manuel Tarazona, van rebre divendres passat un grup d'estudiants Erasmus de l'IES Clot del Moro procedents de la República Txeca que han iniciat una estada en el municipi.
El primer edil els va agrair la seua participació en el programa i els va donar la benvinguda al municipi. «Sagunt és una ciutat molt acollidora», els va anunciar. Així mateix, va agrair també a l'IES Clot del Moro el seu paper en este: «És una institució molt rellevant a la nostra ciutat i sempre pren part d'este tipus d'iniciatives que fan de la nostra una millor societat».
Per la seua banda, Tarazona els va donar la benvinguda a tots i totes i els va explicar breument la història del municipi, posant l'accent principalment en la mescla de cultures que s'ha donat ací des de l'antiguitat i el seu llegat en la societat saguntina, així com en la importància històrica de la ciutat.
«És molt important per a nosaltres l'intercanvi cultural a través del programa Erasmus perquè ens permet conéixer diferents cultures i Sagunt ha sigut sempre una ciutat multicultural. També ho és establir amistats amb gent jove vinguda de països de tot Europa i que participa activament en esta experiència», va manifestar el regidor.
En esta mateixa línia es va referir igualment Darío Moreno. «Vivim actualment en un món que és complicat. Tristament hem vist com la guerra ha tornat a Europa i això és un problema per a tots i totes, però pense que estos programes d'intercanvi en els quals la gent es mou i aprén sobre diferents cultures i països ens du un pas més enllà a l'hora d'evitar estos conflictes», va afirmar.
«Gràcies a estos programes ens podem adonar que tenim més en comú que allò que ens diferencia», va agregar l'alcalde, qui opinava que «obrir-se al món i a conéixer gent nova que és diferent ha de ser una part del que significa ser europeus i europees».