Středa 5. dubna 2023

Výsledek zápisu do 1. třídy školního roku 2023/2024

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 bylo zveřejněno  od 5.4. do 23.4.2023.

Rodiče přijatých žáků obdrží v průběhu dubna elektronickou pozvánku na slavnostní setkání ve škole, které se uskuteční 10. května 2023.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky zápisu budou v anonymizované podobě (uchazeči budou identifikováni přidělenými registračními čísly) zveřejněny ve středu 5. dubna 2023 v odpoledních hodinách na www.skolabolzano.cz po projednání výsledků školskou radou.
 
Uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají právo nahlížet do spisu vedeného v jejich věci a vyjádřit se k podkladům dle §36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., a to dne 5. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři školy. Zákonný zástupce dítěte je v tomto případě povinen předložit platný průkaz totožnosti.


Zápis do první třídy školního roku 2023/2024 se uskuteční 3. a 4. dubna 2023 v odpoledních hodinách. Uchazeči se musí k zápisu registrovat on-line prostřednictvím platformy Bakaláři, a to od 6. března 2023 8:00 hodin do 30. března 2023 15:00 hodin.
Více informací (včetně Rozhodnutí ředitele školy - zápisy 2023) naleznete zde.