Neděle 14. května 2023

Stáž v partnerské škole - Leipzig

Čtveřice vyučujících naší školy odjela ve středu pozdě odpoledne na dvoudenní stáž do partnerské školy v německém městě Leipzig. Cílem paní učitelek Pavly Šedivé a Jitky Macháčkové byly hospitace ve třídách 1. stupně tak, aby nahlédly pod pokličku metod a forem práce německých kolegyň a zároveň se seznámily s pedagogickým týmem partnerské školy. Rádi bychom právě na úrovni prvního stupně pokračovali v partnerské spolupráci v rámci programu Erasmus+. Tematickou část projektu, na kterém se prvně potkají české a německé děti v polovině června u nás ve škole, mají na starosti paní učitelky Zuzana Zajíčková a Veronika Těhníková. Právě tyto paní učitelky pokračovaly z Lipska do Berlína, aby v průběhu víkendu dohodly spolupráci na dalším projektu - tentokrát se španělskou a irskou školou. Těšíme se, že to vyjde!