Pondělí 28. srpna 2023

Zahájení nového školního roku

Milé děti, ale i rodiče, 
 
letošní prázdniny byly určitě v mnoha ohledech výjimečné. Výjimečně dlouhé – vždyť nový školní rok začíná až v pondělí 4. září, výjimečně slunečné a horké (někdy až příliš) a pro všechny zcela jistě plné výjimečných zážitků. Právě na vyprávění a sdílení Vašich příběhů se těšíme v prvních školních dnech. Ale to ještě předbíháme, nejprve si poslechněte vyprávění o tom, co se stalo ve škole...
O prázdninách vždy opustí školu děti, ale prázdná nezůstane. Nejinak tomu bylo letos. Kromě instalatérů a malířů se práce ujala stavební firma, která kompletně vyměnila podlahy ve sborovnách a instalovala nové síťové rozvody, aby se paní učitelkám a pánům učitelům lépe připravovalo na výuku. Výsledek je vidět na první pohled, ale novinky jsou i v oblastech, které jsou zdánlivě neviditelné, například svačiny a obědy si můžete objednávat a odhlašovat pohodlně na webových stránkách školy (hned vedle ikonky žákovské knížky) nebo na www.strava.cz .
První školní den strávíte ve škole pouze první vyučovací hodinu. Přivítáte se s kamarády i vyučujícími a odnesete si jako obvykle učebnice a nové pracovní sešity.  Školní jídelna nebude tento den v provozu a školní družina bude otevřena do 15:00. 
Přejeme Vám dětem, abyste v tomto školním roce měly radost ze všech nových dovedností a znalostí a Vám rodičům příjemné zážitky při sledování růstu Vašich dětí.
 
Tým ZŠ Bernarda Bolzana