Středa 20. září 2023

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na úvodní třídní schůzky školního roku 2023/2024. Rodiče
žáků 1. - 4. ročníku se sejdou ve středu 20. 9. 2023 v 16:00 hodin,
schůzka
rodičů žáků 5. - 9. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2023, rovněž od
16:00 hodin.
Také v letošním roce Vás na základě Vašich podnětů prosím o spolupráci.
Pokud není ve Vašich možnostech zajistit hlídání nejmenších sourozenců
našich žáků, udělejte, prosím, vše pro to, aby nerušili ostatní rodiče.

Program:

1.    část - kinosál školy
- seznámení s vybranými akcemi školního roku 2023/2024

2.    část - kmenové učebny jednotlivých tříd
- informace o organizaci školního roku - specifika jednotlivých ročníků
- představení vyučujících jednotlivých předmětů
- diskuze