Neděle 11. února 2024

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

V letošním roce musí deváťáci využít jeden ze tři způsobů podání přihlášky na střední školu:
  • elektronickou přihlášku můžete využít pokud máte elektronickou identitu občana - stačí se přihlásit na portál dipsy.cz
  • papírové přihlášky musíte doručit na příslušné školy
  • tzv. "hybridní" přihláška - vše vyplníte v systému, vytisknete a výpis doručíte do školy
26. 1. 2024 - praktické návody
  • přehledný návod, jak postupovat při podání přihlášky na střední školu a zároveň odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde.
  • video návod k vyplnění elektronické přihlášky naleznete v níže uvedených proklicích:
25. 1. 2024 - důležité odkazy:

https://www.prihlaskynastredni.cz

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://dipsy.cz/

22. 11. - Cermat vydal webovou mobilní aplikaci, na níž si každý může vyzkoušet starší testové úlohy. Aplikace tau.cermat.cz je webová appka v prohlížeči optimalizovaná pro mobily.

V návaznosti na níže uvedený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. (č.j. MSMT-27140/2023-1) ze dne 7. listopadu 2023, kterým Vás oslovil ve věci digitalizace podávání přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích, přijměte informaci MŠMT o aktuálně připravené informační podpoře.

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:
  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • zveřejnění výsledků.

Stanovisko ministra školství ze dne 7. listopadu 2023:

 V současné době je legislativní proces v pokročilém stadiu schvalování. Novela školského zákona byla 26. října 2023 schválena poslanci, a to napříč politickým spektrem v rámci „prvního čtení“. Prováděcí vyhláška o přijímacím řízení byla do 31. října 2023 v mezirezortním připomínkovém řízení. V současné době vypořádáváme všechny došlé připomínky. Vše tedy směrujeme k tomu, aby v tomto školním roce proběhlo přijímací řízení již za pomoci nového elektronického systému, který připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Schválení legislativních změn předpokládáme v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.
Přestože legislativní proces není ještě ukončen, plně si uvědomujeme, že pro úspěšnou implementaci této zásadní změny je potřeba o změnách informovat a poskytnout potřebnou metodickou podporu. Víme, že tyto informace potřebujete a čekáte na ně. Základní principy a aspekty nového systému přijímacího řízení jsou uvedeny v samostatné příloze.
Je evidentní, že se bude jednat o zásadní změnu průběhu přijímacího řízení, a to jak pro školy, tak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce. Proto připravujeme kromě podpory pro Vás a Vaše kolegy i širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. Počítáme s různými formami předávání důležitých informací všem aktérům. Půjde zejména o:

• kontaktní kampaň ve všech krajích / krajských městech,
• webináře, videa a tutoriály,
• profesionální helpdesk,
• metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Abyste vždy snadno našli potřebné informace na jednom místě, v nejbližších dnech spustíme webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. O jejich spuštění Vás budeme informovat.

Jsem přesvědčen, že všechno úsilí, které jsme i za spolupráce s řadou z Vás do nastavení nového systému vložili, bude úspěšné. Jde o jednu z nejzásadnějších změn za posledních 20 let, která nejen umožní větší komfort díky digitalizaci, ale otevírá další možnosti do budoucna, včetně zefektivnění celého přijímacího procesu.