Středa 7. února 2024

Den otevřených dveří

Ve středu 7. února 2024 bude škola v odpoledních hodinách otevřena veřejnosti. Od 15:30 hodin se uskuteční v kinosále školy prezentace aktivit školy, školního vzdělávacího programu a jeho organizace, včetně diskuse s rodiči.

Budoucím prvňáčkům se budou mezitím věnovat paní učitelky a zahrají si s nimi na školičku.
Poté bude následovat komentovaná prohlídka školy, které se ujmou nejen vyučující, ale i žáci a žákyně.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu!