Pondělí 26. února 2024

Mezinárodní šetření TIMMS

Žáci čtvrté třídy (nynější páťáci) se účastili mezinárodního šetření TIMSS 2023 – hlavní šetření, a to v předmětech matematika a přírodověda (u nás vzdělávací oblast člověk a jeho svět).
 
Školní zprávou Česká školní inspekce poděkovala Základní škole Bernarda Bolzana za zapojení do tohoto mezinárodního šetření a za skvělou spolupráci. Poděkování rovněž zaslouží paní učitelky Pavla Šedivá a Alena Ošmyková, které dětem položily velmi dobré základy a paní učitelka Vanda Ličková, která na tuto práci v matematice ve čtvrté třídě navázala.
Školní zpráva neobsahuje výsledky v mezinárodním srovnání, neboť tyto údaje budou k dispozici až v rámci národní zprávy, jejíž zveřejnění je plánováno na prosinec 2024.
Ve školní zprávě naleznete také vybraná zjištění z dotazníků pro učitele a žáky (souhrnně za všechny zúčastněné školy).