Středa 29. května 2024

Setkání se starostou města Tábor

Stejně jako v uplynulých letech požádal odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Tábor naší školu o nominaci tří žáků, kteří svými výsledky, výkony, chováním a postoji mohou být příkladem ostatním. Za naši školu jsme s hrdostí nominovali tři žákyně, které vynikají nejen studijními úspěchy, ale také svými postoji, chováním a smyslem pro kritické myšlení.

Anežka Jandová​ - 7. ročník
 • vynikající prospěch
 • olympiáda v německém jazyce (okresní kolo, kategorie 7. tříd) - 1. místo
 • ve volném čase se věnuje horolezectví, trénuje ve Wallclubu Sezimovo Ústí
Anna Zelenková - 8. ročník
 • vynikající prospěch
 • olympiáda v matematice (okresní kolo, kategorie 8, tříd) - 1. místo
 • matematická pythagoriáda (okresní kolo, kategorie 8. tříd) - 1. místo
 • špičková hráčka volejbalu
Veronika Černá - 9. ročník
 • vynikající prospěch
 • olympiáda v německém jazyce (okresní kolo, kategorie 9. tříd) - 1. místo
 • olympiáda v dějepise (okresní kolo, kategorie 9. tříd) - 3. místo
 • olympiáda v českém jazyce (okresní kolo, kategorie 9. tříd) - 4. místo
 • olympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo, kategorie 9. tříd) - 5. místo
 • olympiáda v matematice (okresní kolo, okresní kolo) - 7. místo
 • Cambridgeské zkoušky - dosažená úroveň B2 (maturitní úroveň)
 • v přijímacích zkouškách na střední školu získala 99 bodů ze 100 možných
 • ve volném čase se věnuje tanci v klubu 6dance a malbě