Pátek 23. dubna 2021

Den Země

Den Země

Ve školním klubu jsme si připomněli Den Země. Dětem jsme položili otázku, kdo slaví 22. dubna svátek. Po malé nápovědě si děti ujasnily, že tento den patří také naší Zemi.
Povídali jsme si, co všechno pro nás naše planeta znamená a že na ni nesmíme zapomínat. Snažili jsme se dětem vysvětlit, jak sami můžeme přispět v ochraně životního prostředí. Každý se zamyslel a uvedl příklad, ve kterém objasnil, jak může o Zemi pečovat a chovat se ekologicky.
K upevnění zásad správného chování v souladu s přírodou jsme využili pracovních činností. Děti si na hnědý papír obkreslily svoji dlaň k zápěstí a vystřihly. Vytvořily tím strom, který nalepily na bílý papír. K němu si vystřihly zelené lístky ve tvaru srdce a přilepily je k větvím stromu. Do lístků každý napsal, jak on sám by se chtěl podílet na ochraně Země.
Shlédli jsme také krátký film pro děti, který se týkal šetření pitnou vodou. Tímto projektem jsme chtěli  v dětech podnítit zájem o životní prostředí, aby k němu nezůstávaly lhostejné a chovaly se zodpovědně.