Čtvrtek 9. března 2023

Etické dílny v 7.A

Proč je důležité uvědomit si, že image a charakterové rysy utváří osobnost člověka? A jsou image a vzhled tak důležité? Na tyto a další otázky se pokusila dětem odpovědět paní Ing. Adéla Strojková z programu Etické dílny. Děti se rychle zapojily do rozmanitých aktivit. Snažily se porozumět relativnímu vnímání vzhledu a krásy. Přemýšlely, jak vnímat celou osobnost člověka a cenit si hodnot, které přímo nesouvisí s fyzickými indispozicemi a vzhledem každého jedince. Rozvíjely představy o hledání cesty k sebereflexi a způsobu, jak utvářet vlastní charakter a zdravé sebevědomí. Děkujeme paní učitelce Macháčkové, která program pro naše děti zajistila 😊.