Čtvrtek 9. března 2023

Tkalcovské řemeslo si šesťáci vyzkoušeli na vlastní kůži

Při pracovní výchově tkali žáci malé bavlnkové či vlněné koberečky, při výchově výtvarné pak k "papírovému" tkaní využili recyklované papírové materiály.Obojí výrobky dopadly nad očekávání skvěle!