Neděle 22. května 2022

Spisovatelé

Během března, dubna i května jsme se vžili do rolí pirátů a pirátek a sepsali jsme pirátské deníky. V denících se nachází popisy jednotlivých pirátů, popisy prostředí pirátům vlastní, příhody z bouřlivých nocí na moři a další zajímavé texty. Děti si tvůrčí psaní touto formou moc užily.