Na základě „Dohody o partnerské spolupráci“ mezi ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s. a městem Tábor proběhl druhý rok monitorovací fáze projektu „Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s.“ Dohoda byla schválena zastupitelstvem města Tábora dne 17. 5. 2004.

V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie částkou 12 miliónů Kč, Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 1,5 miliónů Kč, Jihočeským krajem částkou 0,5 miliónů Kč bylo vytvořeno technické zázemí pro celou školu.

Investiční část projektu byla završena 18. srpna 2006 kolaudací a k tomuto datu bylo dokončeno i stěhování školy do zrekonstruovaných prostor, které byly v rámci projektu vybaveny movitým majetkem (internet klub, ubytovací kapacita). Škola se stala provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplní nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytne zázemí pro výměnné pobyty žáků a studentů. Dvě budovy, malé prostory školy, jídelna, prostory pro sport (tělocvična) přestaly být slabou stránkou školy a škola zahájila monitorovací fázi projektu Multifunkční vzdělávací zařízení.

Největší část dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze využít jako kinosál, žákovská knihovna, jídelna a tělocvična. Na tomto základě je tvořena pestrá nabídka kurzů a otevřela se možnost přístupu k širokopásmovému internetu pro táborskou veřejnost. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládež