Název projektu:
Bolzanova barevná škola

Operační program:
ROP NUTS II Jihozápad

Prioritní osa:
Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Název oblasti podpory:
Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Datum zahájení projektu:
02. 06. 2008

Datum ukončení projektu:
30. 10. 2009

Doba trvání projektu:
16,9 měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:
9 500 000,– Kč