Název projektu:
ECDL – cesta k multimediální výuce

Reg. č. projektu:
CZ.1.07/1.3.06/02.0008

Operační program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010

Datum ukončení projektu:
30. 06. 2012

Doba trvání projektu:
30 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu:
1 713 725,40 Kč