Název projektu:
Dovednosti dětí v technických a přírodovědných předmětech

Pracovní název:
Technika očima dětí

Reg. č. projektu:
CZ.1.07/1.1.14/01.0016

Operační program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji II

Datum zahájení projektu:
01. 07. 2012

Datum ukončení projektu:
31. 10. 2014

Doba trvání projektu:
28 měsíců