Název projektu:
Dopravní výchova interaktivně

Realizátor projektu:
SIMOPT,s.r.o., Tábor

reg. č. projektu:
CZ.1.07/1.1.14/02.0017

Operační program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace:
2. 9. 2013 – 31. 12. 2014

Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba trvání projektu:
16 měsíců

Celková výše dotace: 
3 385 109,46 Kč

z ESF:
2 877 343,04 Kč

ze státního rozpočtu:
507 776,42 Kč

Výstupy projektu:
http://www.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz./