Název projektu:
Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost

Reg. č. projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0045

Příjemce:
AV MEDIA, a.s.

Partner:
ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Operační program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.1

Název oblasti podpory:
7.3.1 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Datum zahájení projektu:
07. 11. 2014

Datum ukončení projektu:
30. 9. 2015

Doba trvání projektu:
11 měsíců