Název projektu:
Bolzano – otevřené dveře

Reg. č. projektu:
2016-1-CZ01-KA101-023408

Program:
Erasmus+

Klíčová akce 1:
Vzdělávací mobilita jednotlivců

Poskytovatel podpory:
Dům zahraniční spolupráce

Datum zahájení projektu:
29. 08. 2016

Datum ukončení projektu:
28. 08. 2018

Doba trvání projektu:
24 měsíců

Výše přiděleného grantu:
3639 EUR