Název projektu:
Teamteaching na Bolzanu

Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001435

Operační program:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název oblasti podpory:
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Datum zahájení projektu:
01. 09. 2016

Datum ukončení projektu:
31. 08. 2018

Doba trvání projektu:
24 měsíců