Název projektu:
Projektová výuka

Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009142

Operační program:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název oblasti podpory:
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Datum zahájení projektu:
01. 09. 2018

Datum ukončení projektu:
31. 08. 2020

Doba trvání projektu:
24 měsíců