Název projektu:
Formativní hodnocení na základní škole v evropském konceptu - hodnocení podporující učení

Reg. č. projektu:
2019-1-CZ01-KA101-060701

Operační program:
Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1

Datum zahájení projektu:
01. 09. 2019

Datum ukončení projektu:
31. 08. 2022

Doba trvání projektu:
24 měsíců