Název projektu:
Přírodovědné předměty bezpečně bez bariér

Reg. č. projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003684

Operační program:
Integrovaný regionální operační program

Název výzvy:
47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)

Smyslem celého projektu je realizace stavebních úprav vedoucích k vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů a pořízení výukových pomůcek a zařízení za účelem výuky přírodovědných předmětů, resp. zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání a podporu klíčových kompetencí v souvislosti s inovací ŠVP ZV Barevná škola. Uvedené cíle budou podpořeny úpravou prostranství před vchodem do školy. Důležitým cílem projektu je pořízení tzv. schodolezu do 4. NP.

Plánované datum zahájení projektu:
01. 02. 2019

Datum ukončení projektu:
30. 04. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu:
4 716 658,94 Kč