Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020773

Operační program:
OP VVV

Předpokládané datum zahájení:
1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení:
30. 6. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu:
543.093,- Kč


Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat:
personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí,
podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.