Evidenční číslo projektu:
0089/DOUCOVANI_SKOLY/2022
0004/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2 

Operační program:
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Předpokládané datum zahájení:
1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení:
31. 12. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu:
30 550,- Kč a 17.100,- Kč
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.