Evidenční číslo žádosti:
0212/DIGIPOMUCKY//2022

Rozhodnutí číslo: MSMT-10520/2022
Národní plán obnovy

Předpokládané datum zahájení:
1. 1. 2022
Předpokládané datum ukončení:
31. 12. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu:
229 000,- Kč
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Účel: Podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.